Przyjazd
Wyjazd

Regulamin

1. Procedura rezerwacji

Rezerwacje pobytu w Pensjonacie Zakopiański Dwór mogą być dokonywane drogą mailową bądź telefonicznie. Rezerwacja telefoniczna oraz mailowa wymaga podania kilku istotnych informacji niezbędnych do dokonania rezerwacji. Są to: imię i nazwisko Gościa, adres mailowy, numer telefonu.

W momencie otrzymania zgłoszenia rezerwacyjnego Recepcja przesyła Gościom dokument Wstępnego Potwierdzenia Rezerwacji. Rezerwacje należy potwierdzić poprzez wpłatę zadatku w wysokości 30 % kosztów pobytu, w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania dokumentu Wstępnego Potwierdzenia Rezerwacji. Numer konta bankowego wskazany jest we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji.

Po odnotowaniu wpływu zadatku, drogą mailową lub telefonicznie potwierdzamy rezerwację. Brak wpływu zadatku w okresie 3 dni roboczych od momentu przyjęcia rezerwacji wstępnej powoduje automatyczną anulację rezerwacji. Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu Pensjonatu.
 

 1. Płatności

Cennik za usługi Pensjonatu dostępny jest na stronie internetowej naszego Pensjonatu oraz w recepcji. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku. Należność za pobyt Gość reguluje w dniu przyjazdu. Formy płatności: gotówka, karta płatnicza.

Niewykorzystanie całości lub części pobytu w zarezerwowanym terminie przez Gościa, nie skutkuje zwrotem płatności za usługę, ani obniżeniem ceny usługi za niewykorzystany okres.
Pobyty oraz wszelkie usługi dodatkowe związane z usługą hotelową mogą być rozliczane na podstawie rachunku fiskalnego lub faktury VAT. Dane do faktury VAT muszą zostać podane w momencie dokonywania rezerwacji. 

UWAGA: Przelewy z zagranicy obarczone są dodatkową opłatą naliczaną przez bank. 
 

 1. Regulamin Pensjonatu:

 1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez Właściciela Pensjonatu Zakopiański Dwór*** w celu zapewnienia porządku, bezpieczeństwa Gości oraz ich mienia.
 2. Gość poprzez złożenie podpisu na karcie meldunkowej zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu pensjonatu. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, jak i w każdym pokoju.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu.
 4. Pokoje w Pensjonacie wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się
  o godz. 14:00, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 5. Goście, którzy nie wymeldują się do godz. 11.00 zostaną obciążeni kosztem kolejnej doby według ceny obowiązującej w danym dniu.
 6. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 7. Gość zobowiązany jest uregulować całą lub pozostałą należność za zamówione usługi 
  w dniu rozpoczęcia pobytu, przy dopełnianiu formalności meldunkowych.
 8. Gość podczas pobytu w Pensjonacie nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Pensjonat nie zwraca uiszczonej opłaty za kolejne dni pobytu.
 10. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa jest zabronione. Wprowadzenie osoby nie zameldowanej do pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój na uiszczenie opłaty za osobę nie zameldowaną według cennika dostępnego w recepcji.
 11. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. Pensjonat skategoryzowany jest do kategorii Pensjonat *** (trzygwiazdkowy). Informacja
  o wymaganiach wobec pensjonatu kategorii *** dostępna jest w Recepcji.  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 12. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
  1. Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku;
  2. Bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji
   o Gościu;
  3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych
   w Pensjonacie;
  4. Sprzątanie pokoju podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie;
  5. Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, pensjonat dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób usunąć niedogodności.
  6. Dodatkowo na życzenie Gościa, świadczymy nieodpłatnie następujące usługi: budzenie o wyznaczonej godzinie, udzielanie informacji związanych z pobytem
   i podróżą, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w czasie pobytu Gościa w obiekcie, przechowywanie bagażu.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać przyrządów zasilanych energią elektryczną nie będących wyposażeniem hotelu np. grzałek, grzejników, tosterów, za wyjątkiem maszynek do golenia, depilatorów, oryginalnych ładowarek, laptopów, telefonów, aparatów fotograficznych.
 14. Przedmioty pozostawione przez Gościa będą odesłane na wskazany adres na koszt oraz prośbę Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez pensjonat w okresie 3 miesięcy od dnia pozostawienia rzeczy.
 15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy.
 16. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do godziny 7.00 dnia następnego. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług Pensjonatu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 17. Do Pensjonatu nie będą przyjmowani Goście w stanie nietrzeźwym lub zakłócający swym zachowaniem spokój innym (art.51 k.w).
 18. W Pensjonacie, w tym: w oknach, w pokojach i łazienkach oraz na balkonach i tarasie – zgodnie z ustawą z dnia 8.04.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów
  i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. Złamanie zakazu palenia skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 400 zł za każdy stwierdzony przypadek i jest płatna prze Gościa bez wezwania po stwierdzeniu przez personel pensjonatu, że taki fakt miał miejsce.
 19. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany, zamknąć drzwi. Klucz pozostawić w Recepcji lub zabrać na własną odpowiedzialność ze sobą. Za zgubienie klucza i chipu naliczamy opłatę w wysokości 150 zł.
 20. W Pensjonacie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich, a także wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, wózków dla dzieci do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
 21. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa. Pensjonat posiada niestrzeżony parking dla samochodów osobowych, zamykany podczas ciszy nocnej.
 22. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia Pensjonatu.
 23. Dbamy o ekologię. Dołącz do nas. Powieś ręcznik, jeśli chcesz go użyć po raz kolejny. Pozostaw ręcznik na podłodze tylko wtedy, gdy życzysz sobie jego zmiany. Pościel wymieniamy raz na 7 dni. Jeśli życzysz sobie wymiany pościeli wcześniej zgłoś to do Recepcji.
 24. Pensjonat nie przyjmuje zwierząt. W przypadku złamania tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 1000 zł tytułem dezynfekcji i dearomatyzacji pokoju.

 

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Pensjonatu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm). Gość ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich edycji.

Lokalizacja

Zakopiański Dwór
Droga do Białego 1, 34-500 Zakopane

Newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij